Mærkesager

Bedre sundhed og uddannelse

Vi vil have bedre folkeskoler, erhvervsuddannelser og universiteter, hvor lærerne er dygtige og lokalerne er rene, varme og velindrettede. Det skal være mere attraktivt at uddanne og videreuddanne sig.

Vi vil også have bedre sygehuse, hvor flere overlever kræft og andre alvorlige sygdomme, bedre hjemmehjælp, hvor der er mere tid til de ældre, og vi vil gøre det lettere at få adgang til at afslutte livet under værdige forhold på et hospice.

Det koster penge! – Vi vil skaffe pengene ved at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi vil hæve pensionsalderen, afskaffe efterlønnen og forkorte den periode, hvor man kan modtage dagpenge.

Hvis man ikke kan arbejde, fordi man er syg, nedslidt eller har et handikap, har man naturligvis mulighed for at få førtidspension.

Det kan selvfølgelig være skønt at gå på efterløn som 60-årig og få tid til børnebørnene. Men vi mener, at det er endnu bedre at gå på pension som 65-årig og vide, at når man en dag får brug for det, venter der sygehuse og ældrepleje i topklasse.

I fremtiden bliver der flere pensionister og færre i den erhvervsaktive alder. Derfor er flere arbejdstimer det eneste, der kan give indtægter i den størrelsesorden, der er brug for, hvis vi da ikke vil hæve skatten dramatisk. Og det vil vi ikke – tværtimod.

Færre forbud og regler

frihedvedvadehavetVi har for mange forbud i Danmark, og vi får hele tiden flere. Vi vil stoppe denne udvikling, gøre op med Big Mother-samfundet og give det moralske ansvar tilbage til borgerne. Hvis politikerne bestemmer for meget, ender borgerne med at blive dårlige til selv at træffe fornuftige valg.

I dag besvarer politikerne ethvert problem i samfundet med ny lovgivning. Det er skidt, for forbud og regler er ikke nødvendigvis den bedste løsning på et problem.

Det gælder for eksempel i den aktuelle debat om kønskvoter. Vi mener, at der er for få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, men politikerne skal ikke blande sig i, hvem private virksomheder ansætter. Problemet skal løses ved hjælp af frivillige initiativer (for eksempel mentorordninger) – ikke ved hjælp af kvoter og lovgivning.

Business Woman Climbing a Pile of FilesLukkeloven er også et eksempel på, at politikerne blander sig i for meget. Hvis en butiksejer ønsker at holde åbent på søndage og helligdage og kan finde medarbejdere, der har lyst til at arbejde på de dage, skal hun og medarbejderne naturligvis have lov til det. Vi ønsker at afskaffe lukkeloven.

Vi ønsker både at fjerne eksisterende forbud, som begrænser borgernes handlemuligheder og ikke virker efter hensigten, og at modarbejde eventuelle kommende forbud, som ikke er nødvendige. Vi går IKKE ind for et regelfrit samfund, da regler er nødvendige for samliv. Men vi ønsker blot ikke, at der er regler for ting, der bør være naturlige ansvarlige valg.

Åbenhed med ansvar

Denmark Flag XXLDanmark skal være et åbent samfund, hvor virksomheder kan hente dygtige udenlandske medarbejdere til landet, og hvor danskere med udenlandske ægtefæller kan bo i Danmark. Det betyder, at vi vil gøre det lettere for indvandrere at komme til Danmark for at arbejde, og vi vil fjerne 24-års-reglen og tilknytningskravet. Det vil hjælpe de virksomheder, som mangler arbejdskraft – et problem, som kun vil blive værre i de kommende år.

Til gengæld skal indvandrere først med tiden optjene ret til velfærdsydelser som for eksempel gratis lægebehandling. Indtil da må de klare sig med forsikringsordninger. Flygtninge skal naturligvis – som i dag – med det samme have ret til alle velfærdsydelser.

Udlændinge, der kommer til Danmark, skal respektere de værdier, som det danske samfund bygger på, som for eksempel demokrati, ytringsfrihed og ligestilling. Det må vi forvente, og vi skal sige det højt.

Vi skal væk fra angsten for at tale sammen. I børnehaverne, i skolerne og i socialforvaltningerne må vi åbent og ærligt fortælle, hvilke forventninger vi har til folk. Indvandrere er hverken ofre eller skurke og skal derfor heller ikke behandles sådan.

lup paa dkFor at integrationen skal lykkes – også på længere sigt – må Danmark som et moderne land udvikle sig til en religionsneutral stat. Alle skal naturligvis have lov til at dyrke deres religion frit, men staten skal være neutral i religiøs sammenhæng. Det betyder, at kirken med tiden skal have sin frihed fra staten, også for at styrke kirken selv. Friheden kan bruges aktivt for den kristne bevægelse og mange præster er enige på det punkt. Lighed mellem borgerne må være udgangspunktet for den gode integration.