Tom historieløs protest mod folkekirken

0
September 13, 2017

Tirsdag åbner folketinget! Det har vi set frem til med spænding, fordi folketingets alt for lange ferie er pinlig for folkestyret.
Så tirsdag går det i gang igen med det politiske arbejde i folketingssalen, og traditionen tro åbner folketinget med et program, der går tilbage i historien. Først er der festgudstjeneste, og derefter er der debat i salen.
Om man vil deltage i det ene eller det andet er en privatsag – såen er det jo med traditioner. Man kan tage dem eller lade dem være. Nogle spiser risalamande med mandler juleaften, andre fejrer intet.

Men i morgen vil Kamal Qureshi og Simon Emil Ammitzbøll lave et protestarrangement under gudstjenesten. De inviterer til debat om folkekirkens rolle i politik mens der er gudstjeneste. Det er både historieløst, tomt og populistisk. Det er helt frit om man vil deltage i gudstjenesten, og de to herrer kunne holde sig væk. I stedet vil de NETOP sammenblande politik og religion, fordi de med deres arrangement tager afstand til det, som mange finder helt rigtigt og som er en tradition i et kristent land.
Dermed gør Simon Emil Ammitzbøll og Kamal Qureshi sig skyldige i at give gudstjenesten styrke i folkestyrets åbning – frem for netop at fremhæve, at det er et frivilligt åbningsarrangement inden det demokratiske går løs på borgen. Havde de i stedet stille og roligt deltaget i de mange unges demonstrationer for en bedre undervisning, så havde det været fint og godt – men at lave et protestarrangement om emnet er helt ude af proportioner.
Det kan undre, at Simon Emil og Kamal ikke lavede ballade, da de på deres første folketingsdag skulle underskrive grundloven med dens mange henvisninger til statsreligionen. Den dag kunne man da ha sagt, at man ikke kan skrive under fordi man er erklæret muslim eller erklæret ateist. Men det kommer i stedet nu, til et arrangement som det står enhver frit for at deltage i før åbningen af folketinget – mens underskrivningen af grundloven er et krav og dermed en større kritik værd.

Liberal Alliance vil fortsat have en statskirke – Borgerligt Centrum vil sætte kirken fri!

Endelig må man jeg altså lige påpege, uden at det skal lyde som et personligt hævntogt, at jeg med den historie BC har med Simon Emil kan more mig voldsomt over, at han nu er blevet ordfører for et politisk parti, der i deres arbejdsprogram skriver, at ”folkekirken skal fortsat have en særlig plads i den danske grundlov”. I BC ved vi jo hvor markant han kæmpede mod folkekirken på vores mange møder – og ville ha den sidestillet med Islam og andre religioner. Nu sidder han så og skal tale for en lovmæssig bevarelse af folkekirken, hvis han da respekterer medlemmerne i partiet og deres vedtagne program på landsmødet. Derudover skriver Liberal Alliance nemlig, at folkekirken ikke kan sidestilles med andre trosretninger af historiske årsager, fordi der er mange medlemmer. Liberal Alliance har altså nu en ateist til at kæmpe for deres politiske holdning til, at Danmark ved lov skal være Luthersk Katolsk.
Men holdninger kan jo ændre sig, som det er tradition i LA når der enten kommer nye medlemmer, når nogle medlemmer skrider – eller en bank vil betale for i partiet.

Kirken fri for kirkens skyld!

Borgerligt Centrum står fast hvor vi hele tiden har stået. Vi vil adskille stat og kirke – men gøre det BÅDE for kirkens som for statens skyld. Kirken vil få et bedre liv som fri. Statens klamme hænder kan være en hæmsko for udvikling. Det er klart at de historiske bygninger skal bevares, det skal ind under kulturministeriet – og de mange mange pågaver, som kirken varetager på statens vegne, skal de som enhver anden forening have penge for at udføre fremadrettet. Men derudover vil BC sætte kirken fri, så den frit kan udvikle sig og styrke sig selv. Så kan den have humanistiske holdninger uden at blive skudt i skoene, at embedsmænd ikke må udtale sig om irakere i kirker – og de kan skabe nyt i kraft af eget virke. En stor del af præsterne ønsker det samme – og i BC er vi slet ikke bange for kirkens overlevelse. Den kristne kirke står meget stærkt og er godt besøgt, selvom onde tunger påstår der er tomt i kirkerne. En dag skulle nogle gå ned for at se efter, som det er sandt. Vi der kommer der ser i hvert fald en anden virkelighed.

Kirke/Stat-debatten er altid negativ overfor kirken! Det er altid for at få en bedre stat at den snak kommer op – men sandheden er, at GRUNDEN til at vi har en stat der er både menneskelig og demokratisk er netop vores kristne kulturarv.
Så en statsfri kirke er IKKE for at staten kan tone religionsrent flag – men så de begge kan udvikle sig friere. Og det skal ske i den dybeste respekt for det, som kristendommen har gjort for det danske samfund. Modsat Simon Emil Ammitzbøll og Kamal Kureshi ved BC nemlig godt, at Danmark er og altid vil være et kristent land. Det vil vi ikke ændre på – vi vil bare være det fordi borgerne i hovedreglen er kristne – og ikke fordi lovens siger det. Det sidste lader vi Liberal Alliance om at kæmpe for.

Selv når kirken er fri af staten håber jeg da, at vi fortsat vil få lov til at holde julefri, have skolefri på Blå Mandag efter den kristne konfirmation og mødes i kirken for at bede om et godt folketingsår uden at politikere vil tage det som gidsel i en medietænkt populistisk demonstration.

BC vil ha uvildig undersøgelse af forsvaret

0
September 13, 2017

BC er der ingen tvivl: Vi bakker op om Søren Gade, så længe der ikke kommer mere belastende frem end det, der p.t. er status i den store jægerbogs-skandale. Søren Gade er i vores øjne den bedste forsvarsminister vi har haft i nyere tid, og han har løst opgaven med at være minister under en historisk deltagelse i angrebskrig i Irak til UG. Det har været en årrække med grufulde afsløringer, dødsfald blandt danske soldater, tvivl om irakkrigens baggrund og meget andet, men Søren Gade har med et vindende væsen og stor faglig forståelse for de udsendtes hverdag svaret og forsvaret Forsvaret.

Som beviserne er præsenteret netop nu, set det ud som om der er lavet et barn på ministeren. At Søren Gade fik urigtige oplysninger fra folk i forsvarskommandoen, der ønskede at redde egen røv – men senere tog sig sammen og fortalte deres sandhed. Men i BC er vi ikke overbeviste om, at hver en sten er vendt – derfor skal sagen undersøges yderlige.

Lad os slå fast: Grunden til at dette er en alvorlig sag er ikke bogen om jægersoldaten. Bogen er hverken godt skrevet eller indeholdende noget, der efter vores bedste overbevisning kunne skade eller ikke er sagt før. Når lækken i forsvarskommandoen er farlig, er det selvsagt fordi vi ikke kan være sikre på at det er første gang der er sendt fortrolige ting ud, der enten skal skade eller styrke en siddende minister. Og derfor skal hele forsvarets top kulegraves. Det skal IKKE ske af et auditørkorps, da de jo kun må undersøge folk i forsvaret – og kun kan undersøge ministeriet ved at få en ekstra ret oveni. Vi skal have en uvildig undersøgelse, så vi BÅDE kan få set forsvarets top efter i sømmene OG gennemset forsvarsministeriet. Der kan være flere læk i bådens skrog – og måske en kultur, der er usund, hvis man har skjult eller godtaget oplysningerne der er kommet ukritisk. Det gælder selvsagt helt fra mellemledere til topledelsen, altså inkl. Søren Gade.

Undersøgelsen må ikke være en intern syltekrukke – men skal være et hurtigtarbejdende udvalg, der som var det en mordsag skal ind og gennemse korrespondancer og beviser mens pistolløbet stadig er varmt. Da der er fortrolige sætninger i det, som udvalget skal læse, skal udvalget kommunikere direkte til forsvarsudvalget, der har repræsentanter fra alle partier.

Og så skal forsvarskommandoen derefter flyttes ind i forsvarsministeriet. Det er altafgørende, at forsvaret ikke ledes af forskellige toppe, der kan diskutere og bekæmpe hinanden, som enhver ved det er sket i lang tid mellem ministerium og kommando. Forsvaret har glimret med den ene pinlige historie efter den anden, hvor forsvarschefer har brugt skattepenge på egne fester, hvor toppen har svinet med økonomien og ikke har haft styr på sagerne. Det er en pinlig affære, at de der er ansvarlige for vores udsendte soldater ikke har styr på tingene i egen andedam. Denne seneste sag må være startskuddet til en total omrokering af forsvarets ledelse, så kommandoen kommer ind under ministeren. Det må IKKE være som en styrelse, ligesom vi har en sundhedsstyrelse i sundhedsministeriet. Grunden er, at en forsvarschef skal kunne kontakte ministeren direkte i parløb, uden depardementchefer er imellem dem. Kommandoen under forsvarsministeriet skal være med samme lette tilgang mellem ledelsen, som der er nu. Det kræver en nytænkning af BÅDE forsvarets ledelse OG ministeriet – og det må Søren Gade omgående iværksætte for at bevare sin troværdighed på posten.

Ingen soldater kan være tjent med at deres ledelse ikke har styr på sagerne. Det kan godt være, at Søren Gade mener han sidder yderst på en planke – men det ER soldaterne, der risikerer at falde i.

BC/Hovedstaden: Goddag, det er bandeforvaltningen…

0
September 13, 2017

Borgerligt Centrum Hovedstaden går ind i valgkampen og ind i bandekrigen med en løsning der fjerner markedet og af den vej også bagmændene. Vi mener at borgerne er det bedste våben mod et tryggere samfund og går dermed direkte imod de forslag som indtil nu er kommet fra flere partier, som at ”ulovliggøre og fjerne bagmændene til det store narkotika marked som hærger i byen”.

Frank Jensen sparkede onsdag d. 12. august hans valgkamp i gang med forslag om en ”bande-forvaltning” direkte under overborgmesterens ledelse. Dette udvalg siger han ”udelukkende skal beskæftige sig med at sætte ind over for udsatte børn og unge”. Det mener jeg lyder som en opgave, der i dag varetages af en forvaltning der også har navn efter opgaven: Børne- og Ungdoms forvaltningen! Frank Jensens begrundelse for at komme med dette forslag, er at han mener indsatsen i dag er spredt over for mange forvaltninger, og derfor vil han lave endnu en forvaltning. Løsningen på et eller flere udvalgs/forvaltningers problemer er altså, i overborgmester kandidatens øjne, at åbne en ny forvaltning, hvor en ny borgmester kan sidde og kæmpe om penge og magt mod de andre borgmestre i borgerrepræsentationen. Jeg kan kun forestille mig hvordan det vil lyde når man ringer til denne forvaltning: ”Bande-forvaltningen, goddag… Ønsker de at anmelde en skud episode, tast 1 – Vil de aflevere deres våben eller hårde stoffer, tast 2”.

Borgerligt Centrum medgiver, at forvaltningerne der arbejder med at løse bandekonflikten, ofte ikke er særlig dygtige til at samarbejde og koordinere. Men det problem er, som Borgerligt Centrum har sagt mange gange, ganske ofte set i København – og det er også derfor vi har stillet forslag om at ændre strukturen i borgerrepræsentationen, så vi får et mere lige demokrati. Så kan vi lettere koordinere og sætte ind mod eksempelvis rockerne.

Borgerligt Centrum vil kun sætte ind der, hvor det giver mening! I det private erhvervsliv ved enhver forretningsmand, at hvor der er et marked, er der mulighed for at tjene penge. Hvis én bagmand bliver fjernet fra markedet, kommer en ny frem. Sådan vil det også ske med både rocker- og indvandrer banderne, hvis vi fjerner dem – der vil altid komme nye til. Vi skal selvfølgelig ikke lade stå til. I Danmark er det ulovligt at sælge stoffer, og derfor skal politiet varetage denne opgave. Det er politiet der er vores ordensmagt og det er dem vi skal bruge til at opretholde orden!

Christianitter ind som rådgivere

BC Hovedstaden vil oprette et råd med politi, politikere, integrations medarbejdere og christianitter til at finde de mest optimale måder at løse problemet på. Christianitterne har haft stor succes med at få den hårde narkotika helt ud af Christiania og derfor mener vi det giver god mening at få deres erfaring med ind i et udvalg. De ved hvad det handler om – og vores samfund vil kunne tage ved lære af de erfaringer de høstede i fristaden, da de valgte at smide stofferne på porten. Christianitterne viste, at borgere kan få deres vilje igennem overfor de hårde bander – og det må vi andre lære af fristaden.

Politiet skal også stoppe den voldelig fremtoning der har fundet sted ved blandt andet ved rydningen af ungdoms huset og senest ved rydningen af Brorsons kirke. Det gælder selvsagt her som alle andre steder, at politiet må bruge den nødvendige magt – men videooptagelser viser tydeligt, at politiet går for hårdhændet til værks. Det er som om, at man mener i politiets ledelse, at alle der er ude på gaden for at demonstrere er autonome – ja at alle, der vil sige deres mening ved at møde op og råbe i flok, har brosten i lommerne. Og man behandler dem derfor som sådan! Men det er ofte bare almindelige fredsommelige borgere, der har en holdning de vil vise. Ved begge aktioner viste borgere i byen ganske vist deres utilfredshed – men jo også et sammenhold om deres by. Flere tusinde demonstranter viste ved begge eksempler deres syn på sagen og sagde, gennem disse demonstrationer, at de er aktive borgere der vil gøre en forskel for deres medmennesker.
Københavnerne kan selv!

Netop denne bevægelse af aktivt borgerskab vil Borgerligt Centrum bruge til at fjerne markedet. Den sociale anerkendelse af stofindtag og misbrug skal fjernes. Under modeugen holdt musikproduceren Remee en stor fest med 700 deltagere på toppen af Illum. Til denne fest blev der fundet spor af narko på toilettet. Ekstra Bladet kontaktede Remee, der selvsagt ikke er ansvarlig for hvad nogle af fastens 700 gæster måtte lave på toilettet – men hans svar er tankevækkende. Han sagde at ”det er logisk at det kan finde sted, til en fest med så mange mennesker”. Vi har fået en social accept af stoffer i vores samfund, som BC Hovedstaden nu vil kæmpe imod. I 60’erne og 70’erne var det mere end socialt anerkendt at drikke på arbejdspladsen og at ryge på både f.eks. vuggestuer og i børnehaver. En folkelig indsats og samfundsoplysning om problemet resulterede i, at det som bekendt ikke længere er socialt iorden at pulse løs eller drikke på arbejdspladsen. Vi vil gerne bruge den folkestemning der er i dag, om et tryggere samfund, til at ændre på den sociale accept af indtagelsen af hårde stoffer. Hvis politikere og borgere sammen bekæmper markedet, altså vores venner, kollegaer og familier, kan vi stoppe bande krigen og fået et tryggere samfund. Hovedstanden bakker derudover op om Borgerligt Centrums officielle tredelte bandeplan, hvor partiet både ønsker øgede straffe for bandekriminalitet, forebyggelse i forhold til tilgangen til bander allerede i skolerne samt hjælp til udsatte familier, og en legalisering af Hash, foreløbig som et 2-årigt forsøg for at fjerne markedet og dermed sikre, at der er mindre at slås om.

Borgerligt Centrum Hovedstaden vil lave et belønnings system der motiverer og opfordrer Københavnerne til at være aktive på denne front, for at skabe en tryggere by for os alle. Den største belønning for borgere vil endda være, at de kan gå rundt i deres egen by og føle sig trygge ved ikke at blive beskudt, finde kanyler over alt, eller blive kropsvisiteret af politiet i hele byen. Borgerligt Centrum går altså ind i bandekrigen ved sammen med Christianitter, andre eksperter og politi at finde den rette indsats mod bagmændene, samtidig med at vi opfordrer og belønner det aktive borgerskab med at fjerne markedet og stoppe den sociale accept af indtag og misbrug af hårde stoffer i vores by.

Om vi skal styrke indsatsen med endnu en forvaltning under borgmesteren, eller styrke indsatsen ude på gaderne og hos borgerne, hvor problemerne er – ja det er op til vælgerne den 17 November!

Jens Bohlbro
Spidskandidat, Borgerligt Centrum//Hovedstaden

Svend Auken død

0
September 13, 2017

Det er med stor sorg man vågner til morgen med nyheden om Svend Aukens død! Han var et enestående menneske og en fantastisk kompetent politiker, som vil blive savnet. Humanismen var altid i fokus hos Auken, der til det sidste kæmpede for retfærdighed i behandlingen af andre mennesker – senest i kampen for de udviste irakere. Auken huskes især som fader til den miljø-politik, der satte Danmark på verdenskortet. Han var det menneske, der turde tage de hårde og upopulære beslutninger og ikke kun tænke holistisk. Hans evne til at forhandle var enestående, og dermed fik han sat dybe spor, der stadig viser vej gennem det politiske landskab idag – og stadig er spor, der er værd at følge. 66 år er ingen alder. Men Lange Svend nåede mere i det korte liv end de fleste ville nå på ni liv. Nu kan han få lov at se det hele lidt fra oven, det har han altid været god til. Lad os ære hans minde ved at fastholde en progressiv miljøpolitik i Danmark, som ikke blot forbedrer vore hjemlige breddegrader, men også sætter spor ude i verden. VK(DF) har slækket på det område i nogen tid, der var brug for Svend’s ord i disse år – men da han nu er tavs, må vi blot huske, efterleve og fastholde. Æret være hans minde!

BCUngdom stiftet

0
September 13, 2017

Borgerligt Centrum har idag stiftet en ungdomsafdeling. Vi mener ungdommen er vigtig for et politisk parti, men hvor andre partier primært bruger deres unge til at hænge plakater op så vil BC have de unge helt ind i styrelsen af moderpartiet. Der sidder i forvejen en fra de unges afdeling, og derudover vil formanden have fast plads i styrelsen.

Borgerligt Centrum vil med andre ord tage de unge alvorligt!

“Der er for mig ingen tvivl om, at mange af de problemer unge har idag er skabt, fordi de unge generelt er fraværende i dansk politik. Det kan jeg godt forstå de er! Politik har fået en klang af nålestribede habitter og gamle mennesker, der tænker og taler akademisk kluddervælsk. Den politik vi idag ser skabt for de unge, er tydeligt skabt af folk, der kun svagt kan erindre deres egen ungdom. Derfor har mange unge en fornemmelse af, at politikerne er en form for udvidet forældrestyring – og dermed kommer der et opgør med forældrene. I BC vil vi lytte til og bruge de unges holdninger – og tage dem ligeså seriøst som alt andet”, siger Jeppe Søe

BCU bliver en afdeling af Borgerligt Centrum, der er ligeså tæt på beslutningerne som en regionalforening – BCU-medlemmer er medlemmer af hovedpartiet, og derfor vil ungdommen deltage med stemmeret på landsmøderne.

“Vi kan ikke se, hvorfor vi skulle undvære de unge på landsmødet. Det er som om de unges holdning ikke er velkommen, når de kører helt for sig selv og har deres “helt eget parti”. Der er tendens til i dansk politik, at man opfatter ungdomsafdelingen som plakatophængere, der gennem deres “legeparti” øver sig til en dag at blive rigtige politikere i moderpartiet – men vi mener ikke de unge behøver at blive trænet. Tværtimod er unges ideer netop mere værd, når de ikke er skolet til den traditionelle politiske tankegang, som BC generelt vil gøre op med”, siger Jeppe Søe

Vil du være med i BC Ungdom, så MELD DIG IND i Borgerligt Centrum – og skriv i beskedfeltet, at du gerne vil være med i den afdeling. Husk også at skrive hvad du interesserer dig for og hvad du politisk gerne vil være med til at ændre.

Det er gratis at blive medlem af Borgerligt Centrum – og det gælder selvsagt også BCU:

“Politik handler om holdninger – og de er gratis. Vi kan ikke se hvad der skal kradses penge find for fra medlemmerne, da vi jo gerne ser at de istedet for kroner bidrager med holdninger og viden fra deres hverdag. Så vi ser gerne en stærk ungdomsbevægelse, der kan gi den gas politisk – og komme med politik, der ryster det etablerede. Og det bør man ikke tage penge for – alle der vil gi den gas er velkomne”…

Sommer status

0
September 13, 2017

Sommeren i BC er brugt på en del møder, hvor vi har drøftet politiske ideer og nytænkning. Der er kommet styr på organisationen igen, efter vores mindre frontale sammenstød – og vi har en medlemsfremgang, der overstiger de tal der var under den tidligere ledelse. Især vores nye tilgang til medlemsdemokratiet i partiet, vores opgør med fortidens topstyring og medlems-inddragelse generelt har givet os medvind.

Når vi på videoerne siger “Vi glæder os til at høre hvad du siger”, er det ikke et tomt løfte om at lægge øre til ord vi senere glemmer, men et reelt ønske om at genindføre det samarbejdende folkestyre. Medlemmerne ER vores fælles hjerne – og ideer herfra giver nytænkning, der har grobund i virkeligheden.

Vi er altså i den grad igang med det politiske nu – som også er hele foreningen formål – men vi har jo også måttet erkende, at lidt tid måtte bruges på det tyveri der har fundet sted af vore ejendele i foreningen. Vi mangler fortsat alle medlemslister, hele hjemmesiden, domainenavnet og alle de 7000 underskrifter der er indsamlet. Den sag er, som de fleste ved, sendt til poltiet, der nu har bekræftet modtagelsen af vores anmeldelse. Forud ligger en sagsbehandling – og vi selvfølgelig ikke bare sidde og vente på en afgørelse. Vi har derfor lavet et nyt medlemssystem, så man kan melde sig ind online her på siden og vi arbejder med politik på fuldtid. “Sagen” tager advokaten og politiet sig af fra nu af. Det eneste vi medlemmer af BC må væbne os med, er tålmodighed. Og den klarer man bedst, hvis man holder sig igang med foreningens formål – at skabe ny politik!

Kort sagt er “sagen” altså i andres trygge hænder – mens vi fortsætter det politiske arbejde. Hovedstaden har haft en række visionmøder om den kommende kommunale valgkamp, hvor kandidaterne er klar – og over hele landet er kandidater klar til at give den en kommunal eller regional skalle. BC har på intet tidspunkt haft ordentligt fat i Nordjylland, så her mangler vi fortsat folk. Men ellers er vi på plads landsdækkende.

Vi glæder os ikke bare over nye medlemmer – men er jublende glade for de ord, der følger med deres tilmeldinger. I rubrikken om faglige interesser eller special viden vælter det ind med folk, der kender til de politiske områder. Vi har fagligt en bred vifte fra sygeplejersker, læger, socialpædagoger, lærere, butiksindehavere, selvstændige, landmænd og håndværkere – og det er folk, som vi kan bruge til at stille konkrete spørgsmål til, når der skal komme udmeldinger. Det er et korps af livskloge engagerede mennesker, og vi er dybt taknemmelige for tilliden.

Nyd sommeren – husk at meld dig ind HER – og så ses vi om ikke før, så på landsmødet.

Jeppe Søe

Vi har nu lappet de fleste revner

0
September 13, 2017

Idag er det præcis 2 uger siden baglandet hørte Simon Emil Ammitzbøll sige på TV, at “fra dette øjeblik eksisterer Borgerligt Centrum ikke længere”. Det viste sig at være noget juridisk sludder og en ulovlig lukning af en forening. Gruppen af LA-medlemmer forsøgte med endnu et møde lørdag, som de så troede var “det nye øjeblik hvor partiet ikke eksisterede længere”, men også dette møde var ulovligt.

Borgerligt Centrum har måttet bruge 14 dage på næsten alt andet end politik, men er nu så langt i at lappe hullerne, at vi igen kan koncentere os om det, som det hele handler om – midterpolitik! Men først skulle der lappes:

– For det første konstant få sagt, at vi er i live. Det er absurd at skulle bruge tid på at fortælle at man lever – når juraen er så klar. Men det var en af opgaverne.

– Derudover har vi måttet igangsætte et større detektivarbejde, for at forsøge at finde frem til hvem der er medlemmer af Borgerligt Centrum, da medlemslisterne pludselig lå hos et andet parti. Disse sendte endda breve ud om lukning – og reklame for at gå ind i Liberal Alliance, som er et stort brud på persondataloven.

– Endelig skulle vi finde frem til hvem der sad i bestyrelser rundt omkring, i de foreninger der jo ikke er lukket i regionerne, både for at høre hvor medlemmerne stod i forhold til sagen her – og få kontakt med folk, der ville gøre en indsats fremadrettet. Glædeligt at vi har styr på de fleste regioner – og i dag også midtjylland!

Der har været ført ganske mange samtaler med regionsfolk, og de eneste to vi endnu ikke havde styr på var Midtjylland og Nordjylland. Der har været gode snakke løbende for at finde frem til alle de gamle folk, hvis de da ikke kontaktede os selv.

Midtjylland er nu på plads, og Majken Albrechtsen har valgt at fortsætte sit arbejde i denne region som kontaktperson for formandskandidat til det kommende regionale møde. Det bliver også Majken der indgår i partistyrelsen som region Midtjyllands repræsentant.

Partistyrelsen i Borgerligt Centrum ser således ud:

Jeppe Søe, partiformand
Karina Kring, næstformand
Lars Karstensen, organisatorisk næstformand / partisekretær
Jens Bohlbro,
Simon Lindkjær,
Thomas Ammitzbøll-Bach,
Helle Vilmann,
Region midtjylland: Majken Albrechtsen
Region Sjælland: Lærke Arlington,
Region Syddanmark: Søren Christensen
Formanden for BCUngdom
Region hovedstaden: (vi afventer fortsat deres kommende møde),
Region nordjylland: (Her mangler vi kontakt med folk)

Hvad mangler vi fortsat:

Nordjylland; Vi mangler fortsat at finde ud af, hvem der findes af BC’ere i nordjylland – vi har gode snakke deroppe allerede, men er du fra det gode nord i Jylland, så send en mail på bc@soe.dk
Hovedstaden; Regionens bestyrelse har mange medlemmer, men der er flere kandidater til styrelsesposten i BC, og da de selv udpeger, afventer vi deres møde om dette.
UNGDOM: Borgerligt Centrums ungdom har endnu ikke taget beslutning om lukning eller fortsættelse. De har indkaldt til to på hinanden efterfølgende møder, med korrekt varsel – som tyder på en lukning, selvom dette ikke er på dagsordenen. Formanden Hanna  Sandvik har meddelt partistyrelsen, at hun har meldt sig ud af BC og ikke ønsker at repræsentere ungdommen i partiets ledelse. Vi afventer derfor om BCU vælger en anden til denne post, eller lukker ned – hvilket betyder, at vi 2 minutter efter laver en ny ungdomsafdeling.

Ungdommen er vigtig for BC og vi har i denne uge haft gang i politiske drøftelser om SU, moms på lærebøger og meget andet, der gør at vi selvfølgelig skal høre fra en aktiv ungdomsafdeling med fingeren på pulsen. Men i respekt for demokratiet afventer vi den eksisterende forenings møder. Vi opfordrer fortsat BCU at lade de medlemmer der ønsker at fortsætte få lov til dette, mens alle der måtte ønske at kæmpe for Samuelsen er velkomne til at melde sig ud. Men det er op til de unge.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med alle og da sagen nu er overgivet til advokat, kan vi igen få ro til at koncentrere os om politik, få genoprettet de udvalg der skal arbejde med flere politiske udspil – ja i det hele taget fortsætte alt det, som BC handler om!

Søe

BC styrker sin struktur og sit fundament

0
September 13, 2017

Med meldingen om at Simon Emil Ammitzbøll og nogle andre fra styrelsen havde valgt at indmelde sig i Liberal Alliance, er de fra det øjeblik ikke længere medlem af Borgerligt Centrum! Dette ville være en overtrædelse af en af Borgerligt Centrums vitale vedtægter, nemlig det punkt i vedtægterne der bestemmer, at man ikke kan være medlem af andre partier samtidig med et medlemskab i Borgerligt Centrum – og var/er dermed fra dette tidspunkt (16 juni) udtrådt af partiet. Faktisk var dette en ganske simpel og let forståelig melding og konsekvens, men det uagtet fortsatte han med at agere som om han fortsat “ejede” partiet og kunne udtale på Borgerligt Centrums vegne – endsige holde møder i Borgerligt Centrums navn.

Hele håndteringen af den påståede lukning og de meddelelser der kom fra Simon Emil Ammitzbøll i perioden efter 15 juni har været i strid med Borgerligt Centrums vedtægter, almindelig foreningsret samt en total tilsidesættelse af enhver anstændighed overfor medlemsdemokratiet i Borgerligt Centrum.

Dette har den tilbageblevne og nu ny-konstituerede partistyrelse ikke kunne sidde overhørig. Vi sagde det prompte da angrebene på partiet fra Simon Emil startede. Dette er et ulovligt kup.
Efter samråd med juridiske eksperter fik vi også bekræftet, at dette tiltag var ulovligt og vi vil derfor fortsætte kampen i foreningen og selvsagt have foreningens ejendom tilbage. Vi har nu – idet vi intet har hørt fra Simon Emil og co. – gjort det vi sagde vi ville, nemlig bedt vor advokat Michael Thiesen om at skride ind overfor disse ulovligheder og bevidste handlinger, der havde til formål at skade Borgerligt Centrum mest muligt.

Simon Emil var ikke parti-ejer, selvom hans handlinger på det sidste klart indikerer at han nok selv havde den opfattelse. Han var via sin position som Medlem af Folketinget, en udpeget formand. På intet tidspunkt har han fået bemyndigelse på et partistyrelsesmøde om at indgå i forhandlinger med LA om en fusion. Dette er åbenlyst sket bag om ryggen på i hvert fald dele af partistyrelsen, og har ikke været på dagsordenen på noget møde. Intet undskylder, at han totalt har tilsidesat de demokratiske og vedtægtssikrede rettigheder, som medlemmerne af Borgerligt Centrum havde – og fortsat har.

Nu har advokaten givet Simon Emil og de øvrige tidligere medlemmer af Borgerligt 5 dage til at råde lidt bod på den skade de har forvoldt, med deres ulovlige optræden. Vi håber de imødekommer advokatens krav, så vi kan få lukket sagen og komme videre med politisk arbejde, som jo er netop hvad vi kæmper for. Men det skal også være ganske tydeligt sagt, at om ikke dette sker, så har vores advokat allerede fået fuld bemyndigelse til at fortsætte sagen og søgsmålene.

Vort parti står uændret i sin organisatoriske opbygning, og er reelt blevet styrket i sin demokratiske struktur, ved at partistyrelsen har fjernet topstyringen og åbnet dørene for, at lade hver regionsforening repræsentere sig med stemmeret i styrelsen.

Regionalt såvel som lokalt eksisterer de grundlagte foreninger af partiet fortsat. Hverken disse eller den overordnede partiorganisation har været juridisk lukket på noget tidspunkt. Vi har dog noteret os, at enkelte medlemmer af de regionale og lokale bestyrelser har ladet sig vildlede af Simon Emil’s udmeldinger, og har meldt sig ind i Liberal Alliance. Disse skal selvfølgelig være velkomne tilbage om de ønsker det, nu hvor sandheden om de ulovlige aktioner og angreb kommer for dagen.

Det glæder os at vi allerede nu har god kontakt med langt de fleste regional og lokalforeninger, og at vi herfra modtager fuld opbakning til partiets fortsatte eksistens og kurs.

Meget positivt er også at vi nyder stor respekt for vor kamp mod disse forhenværende medlemmers forsøg på at ødelægge partiet via uærlige handlinger og direkte ulovligheder – vi noterer os nemlig med stor glæde, at vi har medlemstilgang i disse dage.

Du er også velkommen til at sende en indmeldelse på bc@soe.dk – hvis du vil være med i kampen for at skabe en bevægelse på midten i dansk politik.

Bedste Hilsner
Lars Karstensen
Organisatorisk næstformand og partisekretær for Borgerligt Centrum

Kontakt er detektivarbejde – sig hvem du er!

0
September 13, 2017

HJÆLP OS med at sige hvem du er….!

Da Simon Emil Ammitzbøll og andre medlemmer af Liberal Alliance ulovligt har fjernet foreningens medlemsregister – og endda har misbrugt disse data til at sende mails til medlemmer af Borgerligt Centrum om at træde ind i Liberal Alliance – er det NOGET af et arbejde at fremskaffe kontaktinformation til alle Borgerligt Centrums medlemmer. Ja ensige bestyrelser rundt omkring i landet.

Det er min intention at tale personligt med alle medlemmer og fortælle om dette cirkus vi har været udsat for – og hvordan verden ser ud netop nu. Men vi ved ikke hvem du er, kære medlem! Eller dig, der gerne vil være med i kampen fremadrettet.

DERFOR vil det være en STOR hjælp, om I vil sende en mail til BC@soe.dk hurtigst muligt, med jeres navn, email, adresse og telefonnummer – så vi kan komme i kontakt med jer og komme videre med politik, som det hele jo handler om.

80% af vores tid går med at lede efter oplysninger på alle, der var med tidligere – og det ville jo være skønnere at komme med politiske udspil.

Så send os din info – hjemmesiden på borgerligtcentrum.com kommer op senere.

Søe.

Vi tror ikke på spøgelser…

0
September 13, 2017

Ekstra Bladet skriver idag, at vi har spøgelser i partistyrelsen. Da jeg har talt med alle de folk vi har valgt i styrelsen, skulle det undre mig om de var overnaturlige væsner. I så fald har spøgelser udviklet sig til idag også at benytte telefoner. Yderligere har jeg mødt dem alle, og de kan hverken gå gennem døre eller gå på vandet, selvom vi forsøger at lære det.

Da Simon Emil forlod Borgerligt Centrum var der 11 mand i styrelsen. To havde nemlig allerede forladt skuden. Vi er nu fuldtallig igen, og kæmper for det vi tror på.

Vi vil gerne, at Borgerligt Centrum ikke er så topstyret som tidligere, og derfor vil vi havde regionerne DIREKTE i styrelsen. Dette finder vi væsentligt, så vi både får input fra regionerne til styrelsen – men også at de har direkte indflydelse.

Vi har valgt, at regionernes bestyrelser SELV skal udpege en person, som de ser bedst til partistyrelsen. Da det er demokratiske processer, vil vi ikke bestemme for dem. De er jo selvstændige foreninger og skal derfor på møder udpege personen. Det er sket i 3 foreninger allerede.

Nordjylland og midtjylland har vi endnu ikke helt styr på. Simon Emil er løbet med medlemslisterne og har lukket hjemmesiden, så vi kan ikke kontakte og høre folk, om de stadig er med. Men dem vi i forvejen har kendskab til er ved at overveje hvordan de kan kickstarte de to steder, og jeg vil gerne takke for gode samtaler med de, der fortsat vil kæmpe for midt og nord.

Vi hører MEGET gerne fra flere folk der vil kæmpe for det midtjyske og det nordlige Danmark på bc@soe.dk !

Region syddanmark, region sjælland og region hovedstaden er i fuld gang, og de har på et møde udpeget en person. Endelig er der Borgerligt Centrum Ungdom, som har en repræsentant i styrelsen. Ungdommen ved endnu ikke hvad de vil, om de lukker deres forening eller om de fortsætter. Vi afventer stadig dette, men vi VIL ha en ungdomsafdeling, så hvis de vælger en lukning danner vi samme dag en ny ungdomsforening.

Ungdommen er vigtig for ethvert parti – de kommer med nye tanker og er ofte netop dem, der ikke er traditionelle i deres hjerner. Så de skal med – om det bliver den gamle eller en ny forening. Indtil da sidder formanden for Ungdom fortsat i bestyrelsen, selvom hun har sagt offentligt at hun melder sig under andre holdninger i LA. Der står unge, der vil overtage i det sekund de enten giver plads eller nedlægger.

Det hele skal foregå helt efter reglerne, og det tager ifølge vedtægterne tid! Det ved de unge, der ikke kunne lukke sig selv i weekenden – men må vente 4 uger og indkalde med den dagsorden, præcis som Simon Emil burde have gjort. Det er glædeligt at se, at Ungdomspartiet kender demokratiets spilleregler bedre end moderpartiets daværende partiformand.

Styrelsen består af:
Karina Kring,
Jens Bohlbro,
Simon Lindkjær,
Thomas Ammitzbøll-Bach,
Jeppe Søe,
Lars Karstensen,
Helle Vilmann,
Region Sjælland: Lærke Arlington,
Formanden for BCUngdom: ønsker ikke at repræsentere ungdommen i partiet,
Region hovedstaden: (vi afventer deres kommende møde),
Region Syddanmark: (besluttes på møde snarest),
Region nordjylland: (Her mangler vi kontakter!!)
Region midtjylland: (Her mangler vi kontakter!!)

Vi er altså 11 personer, indtil midtjylland og nordjylland får fundet fodfæstet igen efter dette cirkus vi pludselig landede i.

Selvom det hele umiddelbart er et cirkus, synes jeg dog ikke man kan sige at vi er klovnene i manegen. Der er da forhåbentlig intet forkert i at arbejde for det man tror på, ligesom vi har gjort siden 6 januar. Der er intet galt i at stå fast på de holdninger man har!

At Simon Emil og nogle andre skifter holdninger er ikke vores sag, den må de selv forsøge at forklare.

Vi fortsætter bare det, som vi har knoklet på at bygge op. Og gør det på et realistisk grundlag, hvor vi har nedprioriteret vores målsætning. Det er i min verden sund fornuft.

Søe