Så prøvede de at lukke… igen, igen!

0
September 13, 2017

Kære medlemmer af Borgerligt Centrum.

I skal ikke tage jer af den mail, som Liberal Alliances medlemmer netop har sendt ud til jer. Deres ord er ikke korrekte – Lars Løkke kan jo heller ikke sende en mail til alle medlemmer i Socialdemokratiet og påstå de er udmeldt.

Så bevar roen og lad juraen tale!

Simon Emil og en række andre tidligere medlemmer af Borgerligt Centrums styrelse mødtes idag på Christiansborg. Det er sådan set deres gode ret – hvis de gør det i Liberal Alliances navn.

Hvad de besluttede idag er helt uden betydning for Borgerligt Centrum!

De valgte herefter at sende et brev ud til alle medlemmer af borgerligt Centrum, hvor de – igen – påstår at de nu – igen – har holdt et møde, hvor de – igen – har taget beslutning om lukning/fusion af Borgerligt Centrum. De begynder nu at omgå sandheden så voldsomt, at det kommer til at ende voldsomt galt.

Alle udtalelser siden tirsdag er gået på, at fusionen VAR sket og at den VAR vedtaget med 8-1 og at Borgerligt Centrum ER fortid. Hvorfor indkalder de så pludselig igen idag? I et lukket parti?

Det gør de selvfølgelig, fordi de har fundet ud af, at vi faktisk HAR ret i at det IKKE kan gøres på den måde. Der står nemlig i vedtægterne, at man skal afholde 2 på hinanden efterfølgende møder. Hvad de geller er, at der OGSÅ står, at mødes skal indkaldes med 4 ugers varsel! Man kan ikke følge den ene vedtægt og sortere det fra bagefter, som man ikke helt gider at følge.

BÅDE mødet mandag OG mødet idag er ulovligt – mandag fordi nogle fik besked om aflysning, og dagsorden er af Jonathan Nielsen beskrevet som “træghed i underskriftindsamlingerne”. De kan ikke på det møde beslutte nedlæggelse – det svarer til at bestyrelsen i din lokale fodboldklub skal til møde om farven på klubhuset – og under det punkt vælger at lukke hele klubben. SÅDAN er demokratiet ikke.

Mødet idag er HELLER ikke lovligt. Det er nemlig sådan, at man i Borgerligt Centrum IKKE må være medlem af to partier på een gang. Og vi må konstatere på Liberal Alliances hjemmeside, at en del af dem der idag uberretiget holdt møde i Borgerligt Centrums navn IKKE er medlemmer af Borgerligt Centrum. De er nemlig i Liberal Alliance. De der ikke står på den hjemmeside har jeg i løbet af ugen henvendt mig skriftligt til, og de bekræfter at de ER skiftet og IKKE er i Borgerligt Centrum længere. Det er: Dina Bloch, Brit Buchhave, Amalie Lyhne og Kirstine Tofthøj som har bekræftet dette skriftligt.

De resterende: Simon Emil Ammitzbøll, Mai Christiansen, Jonathan Nielsen, Dennis Nørmark er alle med i Liberal Alliance (ifølge deres facebook og liberalalliances hjemmeside – og kan derfor ikke mødes i Borgerligt Centrum, da det er dobbelt mandat.

De vil sikkert påstå, at de har ændret dette i vedtægterne – men det kan man kun med 4 ugers varsel OG hvis det står i dagsordenen.

Hanna Ella Sandvik er den eneste der er tilbage i Borgerligt Centrum udover Jeppe Søe og Lars Karstensen. Hanna har meddelt at hun skifter idag, efter Borgerligt Centrum Ungdoms møde – men vi har indkaldt formanden til partistyrelsesmødet imorgen kl 13.30.

Vi fastslår igen, at vi med juridisk hjælp kan fastslå at BORGERLIGT CENTRUM IKKE ER DØDT!

Vi takker fortsat for al hjælpen – OG er også vildt glade for de indmeldelser vi får på bc@soe.dk – det er virkelig glædeligt at der er folk, som tror på BC.

Jeppe Søe

Ufattelig arrogance og ubehagelige forsøg!

0
September 13, 2017

Liberal Alliance (med Saxo Bank, pressechefen og hvad de nu ellers har at byde på) er alle vågne på sagen, og har til diverse medier forsøgt at sprede grimme rygter om os – det er ganske fornøjeligt at være vidne til, især for journalisterne der ringer til os grinende for at høre, om de er rigtige. Senest skulle Jeppe Søe ha søgt stillingen som pressechef i Ny Alliance – jeg glæder mig til at se ansøgningen, da jeg ihvertfald ikke har skrevet den.

Udmeldt!?

Derudover har LA nu pludselig en påstand ude om, at Jeppe Søe og Lars Karstensen skulle være udmeldt af Borgerligt Centrum tirsdag og ikke genoptaget onsdag i foreningen. Denne er virkelig morsom, idet vi selvfølgelig ved bede LA om at sende os en kopi af vores udmeldelse – denne findes ikke!
Sagen er: Tirsdag hører vi i pressen, at Simon Emil har fusioneret Borgerligt Centrum med Liberal Alliance (det er så åbenbart ifølge ham først sket idag – og farcen er komplet).
Da vi hører, at fusionen ER en realitet – og at Borgerligt Centrum nu ER liberal Alliance, siger Lars Karstensen og jeg uafhængigt af hinanden, at vi træder ud af den fusion. Vi vil ikke være med. Det er altså af fusionen. Vi beskylder samme dag ledelsen for et kup – og søger juridisk bistand.
Jurister fastslår – AT BC IKKE KAN LUKKES SÅDAN og dermed er fortsat. Og da vi aldrig har meldt os ud af denne forening, så kører vi jo på baglandets vegne videre. Selvfølgelig.

Kamp for holdninger gennem jura!

0
September 13, 2017

Denne uge går over i min livshistorie som en af de mest groteske jeg har oplevet!

Mandag skulle der være møde i partistyrelsen, i et parti der i den grad var på vej – men det blev aflyst telefonisk af Jonathan Nielsen.

Tirsdag hører jeg så pludselig fra Simon Emil Ammitzbølls mund, at det parti jeg har kæmper for i godt et år er lukket. “Fra dette øjeblik eksiterer Borgerligt Centrum ikke mere”. Beslutningen taget på mødet mandag, som altså blev gennemført uden de to medlemmer, der med sikkerhed var imod denne beslutning – og hvor hverken lukning eller fusion var på dagsordenen.

Lars Karstensen og jeg meddeler uafhængigt af hinanden, at vi ikke er med i en sådan fusion, og at vi selvsagt trækker os fra det fusionerede parti, da vi jo ikke var medlem af Liberal Alliance.

Vi bliver ringet op af et vredt bagland. Telefonen kimer og folk er rasende. “Hvis vi ville være medlem af Liberal Alliance, havde vi jo bare meldt os ind der”. Vi beslutter at undersøge, om fusionen egentlig ER lovlig – da vi jo ikke har trukket os fra “det gamle” Borgerligt Centrum, men fra fusionspartiet som Simon Emil påstod eksisterede.

Juraen var klar, da de havde læst vedtægter og dagsordener og mailkorrespondance igennem – Borgerligt Centrum er som før – bare uden nogle medlemmer der er skiftet – og derfor kunne vi fortsætte.

Vi tog derfor en række samtaler med baglandet, og i regionerne ville en stor del af bestyrelserne fortsætte arbejdet – ligesom en lang række kandidater stadig holder fast i det de tror på – og bliver i partiet.

Kommunikationen har været svær, idet hjemmesider og andet går over til Liberal Alliance – men vi har genskabt det meste og kunne derfor langsomt få ringet rundt med den gode nyhed – at Borgerligt Centrum ikke er som Simon Emil har sagt, og at vi derfor fortsat er i partiet.

Der skulle selvsagt indkaldes til et styrelsesmøde, hvor vi kan supplere styrelsen istedet for dem, der har forladt os. Dette har vi indkaldt til på lovlig vis på søndag. Vi ville sikre os, at vi sendte til ALLE der var medlem af Borgerligt Centrum endnu – og derfor kontaktede vi skriftligt de medlemmer af den gamle styrelse, der ikke på facebook aller andre steder havde meldt ud, at de skiftede. De svarede at de var udmeldt – og tilbage var kun formanden for Borgerligt Centrums ungdom. Hun har i pressen sagt hun ville skifte – men da vi vil følge reglerne blev hun inviteret også.

Det er tydeligvis gået op for Simon Emil Ammitzbøll og hans kumpaner at de har lavet en fejl. Liberal Alliances pressechef er godt igang med at forsøge at redde situationen, og journalister ringer ofte grinende til mig og fortæller, hvad de nu har sat gang i. Kommentarer er ofte unødvendige.

Juraen taler nemlig et ret tydeligt sprog – og vi har selvsagt jurister med på sidelinien i alt hvad vi gør. Det er så utroligt ærgeligt, at man skal sidde med lovstof istedet for at sidde med politiske tanker – men sådan er det altså.

Man kan undres over HVORFOR det er så vigtigt for Simon Emil Ammitzbøll at få lukket Borgerligt Centrum? Han ER jo skiftet til Liberal Alliance, sammen med nogle andre – og tilbage er vi et bagland der gerne vil fortsætte hvad vi har sat igang. Hvorfor ikke bare lade os gøre det? Hvad er de bange for?

Vi har hørt om de seneste planer de har for at gennemføre en lukning og fusion, som de jo altså må have erkendt ikke er sket – men også denne løsning er ulovlig, så det bliver næsten tragikomisk at følge deres forsøg for at lukke det, de har forladt. Og hvorfor overhovedet bruge tid på Borgerligt Centrum? Burde de ikke bare arbejde med deres Liberale Alliance og lade os i baglandet, der ikke har skiftet holdning, kæmpe for det VI tror på?

De prøver alt – og bliver sikkert også både ondskabsfulde eller hvad der måtte komme fra deres side, men vi har i baglandet kæmpet for Borgerligt Centrum gennem et års tid – og vi tror på, at Borgerligt Centrum er det sidste rigtige forsøg på at skabe en midterbevægelse i dansk politik. Og det vil vi selvsagt videreføre.

Søndag er der et lovligt indkaldt møde i partistyrelsen, hvorefter vi igen er 13 personer. Målsætningen og fremtiden ligger der planer for, som på dette møde vil blive drøftet – ligesom der bliver valgt en partiformand, næstformand og organisatorisk leder. På dette møde vil vi også have et punkt, der handler om at Simon Emil Ammitzbøll og Jonathan Nielsen skal levere alt, der tilhører partiet, tilbage til partiet. De sidder p.t. med partiets kasse (som ikke indeholder ret meget, men dog ER medlemmernes penge – indbetalt til Borgerligt Centrum og IKKE til Samuelsen). De har medlemslister, de har bannere og foldere, de har alle de indsamlede underskrifter – omkring 2000 er kommet tilbage fra folkeregistre, mens resten af de cirka 7000 indsamlede jo kommer til partiet løbende. Dette skal leveres til partiet inden et fastsat antal dage, ellers må en foged jo ind i billedet.

Dermed er det jura der bestemmer om vi må kæmpe for det vi tror på. Eksperter er enige med os, kun en enkelt har udtalt til Politiken at det er lovligt – men denne har meddelt, at han ikke har set vedtægter og dagsorden mv. og derfor kun udtalte sig teoretisk om hvordan den skal generelt gøres. Vi har en god sag, og vi agter at kæmpe for baglandets skyld.

Jeg vil takke for tålmodigheden – det er SVÆRT at holde kontakt, når lister og hjemmeside er stjålet – men vi gør hvad vi kan for at høre fra netop dig. Vil også takke regionsbestyrelser for god kontakt og er taknemmelig for, at de fleste har valgt at blive. Disse har også troet på Simon Emil Ammitzbølls ord om lukning og har derfor trukket sig fra det, de troede var fusioneret – men med beskeden om, at intet er ændret gælder den udmeldelse jo ikke. Vi ser frem til godt samarbejde.

Der er ny hjemmeside på vej på www.borgerligtcentrum.COM – og vi kræver .DK tilbage. Den er ejet privat af Jonathan Nielsen, men regnskabet vil vise, at den er betalt af partiet – eller også kan vi med varemærkeloven kræve domainet tilbage. Hvad skal de dog også bruge BorgerligtCentrum til i Liberal Alliance?

Der er flere spørgsmål end svar – historien vil nok svare…

På genhør

Jeppe Søe

Hvor dansk er du på en skala fra 1 til 10?

0
September 13, 2017

Hvor dansk er du på en skala fra 1 til 10? Præcis sådan vil vi fra og med regeringens nyeste udspil vurdere “de fremmede”, der gerne vil slå sig ned i landet. Regeringens liderlighed for at måle og veje, som i første omgang gik ud over vores skolebørn, rammer nu også folk i nød, der kommer hertil for at få fred fra krig og elendighed. Et point-system skal vurdere deres danskhed, er de danske nok til at kunne trives i vores land?

De måles på sproget, arbejdsmarkedsprøvelse og om de f.eks. deltager i foreningslivet herhjemme. Sidstnævnte gør end ikke de indfødte i stor stil længere, men ikke desto mindre bliver det også en X faktor der kigges på. Man kunne ligeså godt lave en afstemning via Danmark Radio’s omtalte SMS afstemningssystem, det ville have samme glædelige indvirkning på retfærdigheden!
Hvis du er ligesom os, så er du selvskreven og kan hurtigt (efter fire år) blive helt som det folk, som du halseløst kopierer for at komme ind.

Lær lidt danske gloser, få et job (det er jo nemt når man hedder Muhammed) og så meld dig som frivillig i den lokale boldklub og gå til generalforsamling i antenneforeningen – Ikke fordi du har lyst til at sidde med de gule ærter og ændre vedtægter, men for at samle point.
Og når du så er her, må du iøvrigt ikke rejse hjem for at besøge familien. Ferierne er aflyst til evig tid, som det eneste du ikke har til fælles med danskerne. Vi må lystigt tage på charterferie – du må gerne vinke til os i lufthavnen, men bliv hvor du er. I det danske asyl-fængsel.

I Borgerligt Centrum mener vi at integration bør oversættes til fusion!

Vi skal nemlig begge finde hinanden, og finde ud af at leve sammen på trods af forskelligheder – en gensidig forståelse.

Integration handler ikke om, at få de andre til at blive som os – men om at kunne favne forskelligheden, hvis denne da har respekt for det land, den skal udføres i. Som vi skriver i vores pricipprogram, vil vi gerne ha gæster – men vi skal også kunne sige nej til gæster, som vi ikke ønsker. Det er klart, at kommer du hertil med den livsopgave at lave kriminalitet, så har du fundet det forkerte sted – men du skal ikke, ifølge vores partis grundtanker, komme hertil med målet eller kravet om, at blive som os.

Regeringen har i denne sag lyttet markant og ensidigt til højre, og har hverken fundet midten eller alle til venstre i salen. Det er en fejl, da et så stort indgreb i en væsentlig problemstilling nærmest skriger på en bred aftale i folketinget. Det gør, at Rønn skulle ha lyttet ligeså meget til Helle, Villy og Vestager som til Pia, Peter og Søren. Det havde givet den snert af humanisme, som regeringen på det nærmeste har været blottet for i de seneste år. En humanistisk tankegang, som ellers både er at finde i det konservative folkepartis grundtanker og i partiet Venstres liberale grundideer – men som er helt glemte, i forhold til at konkurrere i hårdhed med PiaK.

Borgerligt Centrum vil gerne have indvandrere til Danmark, som kan gøre en forskel i vores samfund. Der er i den grad brug for alle, der vil give en hånd med i vores land – og behovet for hænder bliver kun større. Men Borgerligt Centrum ønsker ikke nikkedukker, der for point-størrelsens skyld kaster sig ud i diverse foreningsopgaver eller lærer at sige rødgrød for at få endnu et rønn-pont uddelt.

Vi ønsker folk, der vil hjælpe til med at køre maskinen Danmark – og vi håber, at vores gæster bliver så glade for den måde Danmark kører på, det åbne folk vi er og for den kultur vi har – at de AF DEN grund kaster sig ud i danskheden. Ikke for point – men af fædrelandskærlighed.

Kærligheden kommer ikke naturligt med den behandling de får fra Rønn og skødehunden til højre, men så må vi andre jo sørge for at få fortalt gæsterne, at hverken Rønn eller muhammedtegninger afspejler hele det danske folks tanker om asylmodtagere.

Jeppe Søe
Partiformand, Borgerligt Centrum

Baggrund: Det står i Borgerligt Centrums principprogram:

Danmark er et åbent samfund, og vi ønsker, at folk tager del i og støtter op om denne åbenhed.
Som borgere i samfundet kan man ikke leve parallelle liv med helt andre frihedsbegreber og loyalitetsbånd end alle andre.
Man mister ikke sit kulturelle sindelag af at flytte til et andet land. Kulturen og fædrelandskærlighed er noget, der er indgroet i ethvert menneske, og staten må aldrig modarbejde folks ret, til at være anderledes i tanke og tro.
Møder man mennesker med respekt for det de indeholder, får man respekt tilbage. Men vi forlanger respekt for sekulære retsprincipper, demokratisk sindelag og ligestilling af borgerne i en stat, der er funderet på netop dét værdisæt.
Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft udefra, men vi har ret til at være selektive med, hvem vi inviterer indenfor, og vi har ret til at udvise de gæster, vi ikke ønsker. Folk, der er i nød, skal vi selvfølgelig hjælpe fuldt ud i et velstående samfund som vores.

Landsmøde 2009 – beslutningsreferat

0
September 13, 2017
REFERAT
LANDSMØDE – BORGERLIGT CENTRUM

D. 28 november 2009 / Fjelsted Skovkro, Fyn.

DAGSORDEN

 • 1.Åbning af mødet og Velkomst ved den Organisatoriske Næstformand
 • 2.Valg af Dirigent, referent og stemmetællere.
 • 3.Konstatering af mødets gyldighed og stemmeberettigede jf. vedtægterne
 • 4.Beretning om partiets tilstand – politisk – ved Partiformanden
 • 5.Beretning om partiets tilstand – organisatorisk – partisekretæren/org. Næstformand
 • 6.Beretning fra Borgerligt Centrums Ungdom (formanden)
 • 7.Fremlæggelse og godkendelse af Vedtægtsændringer/forslag
 • 8.Kontingentfastsættelse for 2010
 • 9.Godkendelse af regnskab og budget
 • 10.Valg af
 • a) Partiformand
 • b) Politisk Næstformand
 • c) Organisatorisk Næstformand
 • d) Øvrige poster jf. vedtægter
 • e) Revisionsselskab
 • 11. Politisk forhandling
 • 12. Uddeling af Borgerligt Centrums demokratipris
 • 13. Evt.

 

Referat:

AD 1. Åbning og velkomst

Mødet blev åbnet og velkomst givet, af den organisatoriske næstformand

AD 2. Dirigent, referent og stemmetællere.

Til dirigent og referent valgte mødet, uden modkandidat og med akkamation: Lars Karstensen

Til stemmetæller valgte mødet, uden modkandidat og med akklamation: Lærke Arlington

AD 3. Mødets gyldighed og stemmeberettigelse af fremmødte jf. vedtægterne

Indkaldelse til landsmøde og varsling af dato skete allerede kort tid efter partiets start, i forbindelse med planlægning af regions- og kommunalvalget i november. Ligeledes har dagsorden og dato været varslet via hjemmesiden m.m. Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser jf. §4 stk. 4

Landsmødet konstaterede på baggrund heraf at mødet er lovligt indkaldt og gyldigt.

Jf. §4 stk. 1 har kun de medlemmer der har været medlem i over en uge, stemmeret på landsmødet. Landsmødet konstaterede at alle fremmødte opfyldte dette krav.

AD 4. Politisk beretning

Landsformanden aflagde beretning med en gennemgang af såvel tiden før og efter Simon Emil Ammitzbølls afgang og eksklusion. Landsmødet tog beretningen til efterretning med akkamation.

AD 5. Organisatorisk beretning

Den organisatoriske udvikling siden starten af partiet blev gennemgået, og herunder tillige blev der givet status for sagen mod den ”selv-ekskluderede” gruppe af tidligere medlemmer af partistyrelsen. Landsmødet gav fuld opbakning til at sagen følges til dørs og gerne med stramninger om muligt. Dermed er det nu en landsmødebeslutning at søge at retsforfølge gruppen, med Simon Emil Ammitzbøll og Jonathan Nielsen i spidsen, for tyveri, underslæb og hærværk.

AD 6. Beretning BCU

– punktet udgår – BCU er under omdannelse jf. vedtægtsforslag pkt. 7

AD 7. Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer

Et revideret sæt vedtægter blev fremlagt og gennemgået i forhold såvel det gamle sæt vedtægter som årsagerne til ændringerne.

Vedtægterne blev godkendt enstemmigt, med få rettelser der er indarbejdet i det til referatet tilknyttede sæt vedtægter.

Landsmødet bemyndigede den kommende organisatoriske næstformand til at tilse at såvel tegningsregler som vedtægtsændringerne meddeles til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

AD 8. Kontingentfastsættelse 2010

Landsmødet godkendte at kontingentet for 2010 forbliver på 0,- kr. Donationer modtages dog gerne.

AD 9. Godkendelse af Regnskab og Budget

Som en udløber af det tyveri den tidligere ledelse har foretaget, og bekræftet for åben skærm og landets presse, har det ikke været muligt at fremlægge et regnskab for perioden frem til tyveriet fandt sted 16. Juni 2009. Idet landsmødet klart forventer at få udleveret regnskabsmaterialet samt beholdning fra den gruppe der på vegne af den tidligere partileder Simon Emil Ammitzbøll har tilkendegivet at forestå den økonomiske ”afvikling”, bemyndiger landsmødet den kommende styrelse til frem til næste landsmøde at få udredt foreningens økonomi.

Landsmødet konstaterer at der ikke har været nogen berettigede transaktioner siden den 16 juni 2009 foretage af ligitime medlemmer af partiet, hvorfor der for denne periode er noget regnskab at fremlægge/godkende.

Landsmødet bemyndiger den kommende hovedbestyrelse til at opsætte et budget for den nye valgperiode.

AD 10. Valg af partiledelse (jf. nye vedtægter):

a) Partiformand valgt: Jeppe Søe

b) Politisk Næstformand valgt: Jens Bohlbro

c) Organisatorisk Næstformand valgt: Lars Karstensen

d) Øvrige poster jf. vedtægter valgt til hovedbestyrelsen:
1 Jørgen Augustina

2 Søren Christensen

3 Thomas Ammitzbøll-Bach

Suppl. Pia Struck

Suppl. Anders Fussing

AD 11. Politisk forhandling:

Intet at føre til referat – ud over at landsmødet godkendt grundsubstansen i den fremlagte revision/samskrivning af principprogrammet (jv. gl. vedtægter havde partistyrelsen landsmødets beføjelser frem til dette landsmøde, og gennem denne periode har man herfra meldt forskellige politikker ud).

Landsmødet besluttede på den baggrund at overdrage det fremlagte og som sådan godkendte principprogram til hovedbestyrelsens endelige behandling og godkendelse jf. §4 stk. 13 i de nye nu gældende vedtægter.

AD 12. Uddeling af Borgerligt Centrums demokratipris

Grundet den turbulente periode har styrelsen ikke beskæftiget sig med at finde kandidater til denne pris for 2009. Men prisen opretholdes og forventes uddelt første gang i 2010

AD 13. Eventuelt

Intet at bemærke. Stemmesedlerne for personvalg opbevares sammen med original underskrevet eksemplar af referatet, hos den Organisatoriske næstformand.

Tak for god ro og orden.

Mødet afsluttet kl. 17.00

LANDSMØDE – husk at melde til!

0
September 13, 2017

Borgerligt Centrum

Landsmøde

28 november 2009 – Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dato for mødet blev besluttet og annonceret den 19 februar 2009. Påmindelse udsendt og opslået den 15 oktober 2009

Mødet starter lørdag kl. 10.00 til ca. 17.00

Dagsorden (I henhold til vedtægterne)

 • 1.Åbning af mødet og Velkomst ved den Organisatoriske Næstformand
 • 2.Valg af Dirigent, referent og stemmetællere.
 • 3.Konstatering af mødets gyldighed og stemmeberettigede jf. vedtægterne
 • 4.Beretning om partiets tilstand – politisk – ved Partiformanden
 • 5.Beretning om partiets tilstand – organisatorisk – partisekretæren/org. Næstformand
 • 6.Beretning fra Borgerligt Centrums Ungdom (formanden)
 • 7.Fremlæggelse og godkendelse af Vedtægtsændringer/forslag
 • 8.Kontingentfastsættelse for 2010
 • 9.Godkendelse af regnskab og budget
 • 10.Valg af
 • -Partiformand
 • -Politisk Næstformand
 • -Organisatorisk Næstformand
 • -Øvrige poster jf. vedtægter
 • -Revisionsselskab
 • 11.Politisk forhandling
 • 12.Uddeling af Borgerligt Centrums demokratipris
 • 13.Evt.

For at vi kan afvikle landsmødet på den komprimerede tid, beder vi om at alle der måtte have punkter der ønskes at blive drøftet på landsmødet, specielt under punkt 11, tilsender formanden det materiale man ønsker at forelægge. Skal der træffes beslutninger om politik skal disse ligeledes fremsendes som resolutionsforslag. Deadline for dette er den 25 november 2009 kl. 12.00

Af hensyn til mødelokalets forberedelse bedes du tilkendegive om du deltager i mødet. Din tilmelding skal ligeledes ske senest den 25 november 2009 kl. 12.00 til mailen info@borgerligtcentrum.com

Lars Karstensen,
Organisatorisk næstformand, Borgerligt Centrum

HUSK LANDSMØDET 28 NOVEMBER!

0
September 13, 2017

Kære alle medlemmer af Borgerligt Centrum.

Hermed en reminder om det varslede landsmøde den 28 November. Husk at reservere datoen, så I kan være med til at bestemme over den forening I er medlemmer af. Vores væsentligste benzin er de input vi får fra et ufatteligt aktivt medlemskorps – tak for det! Vi håber landsmødet bliver en aktiv dag, hvor vi får diskuteret politiske udspil og forslag. Send endelig forslag til politiske udspil og eventuelle ændringer til partiprogram eller principprogram, det har mange allerede gjort.

Vi afholder selve landsmødet LØRDAG DEN 28 NOVEMBER som det har været varslet længe – mødestedet er Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

HUSK at forslag til vedtægtsændringer skal være os i hænde senest 17 OKTOBER på mail: info@borgerligtcentrum.com

Vel mødt

Jeppe Søe,
Partiformand, Borgerligt Centrum

PS: Da vi som parti er i den besynderlige situation, at vores medlemskartotek er blevet stjålet af nogle medlemmer af Liberal Alliance, må i gerne lade ordet løbe, så vi når ud til alle i Borgerligt Centrum. Vi har bedt alle medlemmer af Borgerligt Centrum om at genindmelde sig på hjemmesiden og dette opfordrer vi fortsat til. Alle der har meldt sig ind siden den dag, hvor vi startede ny hjemmeside, ER medlemmer af partiet, det gælder nye som gamle – medlemmer der ikke har genindmeldt sig opfordrer vi til at genindmelde sig omgående. Hvis man melder sig til landsmøde uden at have genindmeldt sig via hjemmesiden, så bedes man medbringe den oprindelige kvittering for indbetalt medlemsskab når I dukker op til landsmødet, dette for at holde vedtægterne.

Generalforsamling i BC Sjælland 2 oktober!

0
September 13, 2017

BC SJÆLLAND holder generalforsamling!

Det sker den 02.10.09 på Hjemmeværnsgården i Næstved – Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200,4700 Næstved. Kl. 19.00

Tilmelding og kontakt:

Borgerligtcentrum Regionsjælland
Næstformand
Henrik Guldborg Petersen
Lammefjordsvej 1.
4520 Svinninge
Tlf. 42336198
Email: henrik-guldborg@live.dk

BC styrker sin struktur og sit fundament

0
September 13, 2017

Med meldingen om at Simon Emil Ammitzbøll og nogle andre fra styrelsen havde valgt at indmelde sig i Liberal Alliance, er de fra det øjeblik ikke længere medlem af Borgerligt Centrum! Dette ville være en overtrædelse af en af Borgerligt Centrums vitale vedtægter, nemlig det punkt i vedtægterne der bestemmer, at man ikke kan være medlem af andre partier samtidig med et medlemskab i Borgerligt Centrum – og var/er dermed fra dette tidspunkt (16 juni) udtrådt af partiet. Faktisk var dette en ganske simpel og let forståelig melding og konsekvens, men det uagtet fortsatte han med at agere som om han fortsat “ejede” partiet og kunne udtale på Borgerligt Centrums vegne – endsige holde møder i Borgerligt Centrums navn.

Hele håndteringen af den påståede lukning og de meddelelser der kom fra Simon Emil Ammitzbøll i perioden efter 15 juni har været i strid med Borgerligt Centrums vedtægter, almindelig foreningsret samt en total tilsidesættelse af enhver anstændighed overfor medlemsdemokratiet i Borgerligt Centrum.

Dette har den tilbageblevne og nu ny-konstituerede partistyrelse ikke kunne sidde overhørig. Vi sagde det prompte da angrebene på partiet fra Simon Emil startede. Dette er et ulovligt kup.
Efter samråd med juridiske eksperter fik vi også bekræftet, at dette tiltag var ulovligt og vi vil derfor fortsætte kampen i foreningen og selvsagt have foreningens ejendom tilbage. Vi har nu – idet vi intet har hørt fra Simon Emil og co. – gjort det vi sagde vi ville, nemlig bedt vor advokat Michael Thiesen om at skride ind overfor disse ulovligheder og bevidste handlinger, der havde til formål at skade Borgerligt Centrum mest muligt.

Simon Emil var ikke parti-ejer, selvom hans handlinger på det sidste klart indikerer at han nok selv havde den opfattelse. Han var via sin position som Medlem af Folketinget, en udpeget formand. På intet tidspunkt har han fået bemyndigelse på et partistyrelsesmøde om at indgå i forhandlinger med LA om en fusion. Dette er åbenlyst sket bag om ryggen på i hvert fald dele af partistyrelsen, og har ikke været på dagsordenen på noget møde. Intet undskylder, at han totalt har tilsidesat de demokratiske og vedtægtssikrede rettigheder, som medlemmerne af Borgerligt Centrum havde – og fortsat har.

Nu har advokaten givet Simon Emil og de øvrige tidligere medlemmer af Borgerligt 5 dage til at råde lidt bod på den skade de har forvoldt, med deres ulovlige optræden. Vi håber de imødekommer advokatens krav, så vi kan få lukket sagen og komme videre med politisk arbejde, som jo er netop hvad vi kæmper for. Men det skal også være ganske tydeligt sagt, at om ikke dette sker, så har vores advokat allerede fået fuld bemyndigelse til at fortsætte sagen og søgsmålene.

Vort parti står uændret i sin organisatoriske opbygning, og er reelt blevet styrket i sin demokratiske struktur, ved at partistyrelsen har fjernet topstyringen og åbnet dørene for, at lade hver regionsforening repræsentere sig med stemmeret i styrelsen.

Regionalt såvel som lokalt eksisterer de grundlagte foreninger af partiet fortsat. Hverken disse eller den overordnede partiorganisation har været juridisk lukket på noget tidspunkt. Vi har dog noteret os, at enkelte medlemmer af de regionale og lokale bestyrelser har ladet sig vildlede af Simon Emil’s udmeldinger, og har meldt sig ind i Liberal Alliance. Disse skal selvfølgelig være velkomne tilbage om de ønsker det, nu hvor sandheden om de ulovlige aktioner og angreb kommer for dagen.

Det glæder os at vi allerede nu har god kontakt med langt de fleste regional og lokalforeninger, og at vi herfra modtager fuld opbakning til partiets fortsatte eksistens og kurs.

Meget positivt er også at vi nyder stor respekt for vor kamp mod disse forhenværende medlemmers forsøg på at ødelægge partiet via uærlige handlinger og direkte ulovligheder – vi noterer os nemlig med stor glæde, at vi har medlemstilgang i disse dage.

Du er også velkommen til at sende en indmeldelse på bc@soe.dk – hvis du vil være med i kampen for at skabe en bevægelse på midten i dansk politik.

Bedste Hilsner
Lars Karstensen
Organisatorisk næstformand og partisekretær for Borgerligt Centrum

Partistyrelsesmøde i Kolding

0
September 13, 2017

TIL PRESSEN
Søndag den 21 juni 2009

Borgerligt Centrums partistyrelse trådte i dag sammen i Kolding. Styrelsen blev suppleret så vi nu er 11 medlemmer i ledelsen af partiet. Til forretningsudvalget udpegede styrelsen partiformand Jeppe Søe, politisk næstformand Karina Kring og organisatorisk næstformand Lars Karstensen. Partistyrelsen vedtog også, at regionerne for fremtiden bliver del af partiets ledelse, idet regionsbestyrelserne kan udpege et medlem hver til partistyrelsen.

Partistyrelsen konstaterede, at en række medlemmer er udmeldt af Borgerligt Centrum, idet de har meldt sig ind i et andet parti, hvilket strider mod Borgerligt Centrums vedtægter. Det tidligere medlem Simon Emil Ammitzbøll afholdt tirsdag pressemøde, hvor han fejlagtigt udtalte: ”Borgerligt Centrum eksisterer fra dette øjeblik ikke længere.” Fusionen skulle være vedtaget med 8 stemmer mod 1 på et møde mandag. Dette kommer meget bag på partistyrelsen, idet mandagens møde blev aflyst og ikke havde hverken fusion eller vedtægtsændringer på dagsordenen. Fusion og vedtægtsændringer skal ifølge Borgerligt Centrums vedtægter varsles mindst 4 uger i forvejen.

Styrelsen har givet forretningsudvalget bemyndigelse til at forfølge retskravet i forhold til at få udleveret partiets ejendom.

Borgerligt Centrum håber, at vi nu igen kan få ro til at koncentrere os om vores politik – med primært fokus på kommuner og regioner.

Referat fra styrelsesmødet vil blive lagt på partiets hjemmeside.

-Søe